Członek Grupy Třinecké železárny - Moravia Steel

'Neomet' - złom na najlepsze stale jakościowe

'NEOMET' sp. z o.o.

Podstawowym profilem działalności firmy jest branża przetwórstwa metali oraz w mniejszym stopniu handel złomem.

Od czerwca 2013, po wejściu w struktury grupy MORAVIA STEEL, dostarczamy złom stalowy do Huty Trzyniec.

W sierpniu 2013 rozpoczęliśmy przerób złomu we własnym zakresie, w Oddziale w Tarnowskich Górach – Strzybnicy.

WAGA 60T

Na terenie naszego zakładu, istnieje możliwość wykonania ważenia usługowego na certyfikowanej wadze 60 ton.

Doświadczenie

Załogę naszej Spółki stanowi zespół specjalistów o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

Współpraca

Jedną z podstawowych zasad na jakich opieramy współpracę z klientami jest reguła fair play.

Klienci

Mimo stosunkowo niedługiej obecności na rynku dysponujemy sporą i wciąż rosnącą bazą klientów.

NIP/VAT 772-223-01-73

REGON 592 294 661

KRS 0000217664

BDO 000004729

Bank BNP Paribas S.A.

79 1600 1143 0003 0602 1055 4001 – PLN

94 1600 1143 0003 0602 1055 4022 – CZK

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy PLN 5 770 000 opłacony w całości.